La Reempresa a Europa

Segons la Comissió Europea, cada any Europa perd aproximadament 150.000 empreses, que representen 600.000 llocs de treball, exclusivament per ineficiències en la transmissió d’empreses. A més, també estimen que anualment es transmeten 450.000 PIMEs salvaguardant més de 2 milions de llocs de treball.
 
 L’envelliment dels europeus fa preveure que en els propers 10 anys, un terç dels empresaris del continent es retiraran de les seves empreses. Encara que alguns d’ells encara emprendran nous negocis, es calcula que fins a un total de 690.000 empreses, la majoria PIMEs, el que correspon a més de 2’8 milions de treballadors, hauran de canviar de propietari cada any.
 
 Si bé la transmissió d’un negoci en l’àmbit familiar segueix sent el cas més freqüent, el nombre de transmissions a tercers està augmentant i és per això, que cada vegada més s’estructuren mecanismes que assisteixen la transmissió de les empreses i que faciliten la correspondència entre oferta i demanda, acompanyats sempre de metodologia expressament ideada.
 
 Vista la capacitat de generació de riquesa, innovació i ocupació a costos sensiblement inferiors als de la creació exnovo, la majoria dels nostres veïns han estructurat bases de dades i mercats (públiques, semipúbliques i privades) per facilitar la transmissió d’empreses.

mapa

 

  

transeo

 Transeo és l’associació europea del sector de la transmissió de petites i mitjanes empreses a Europa i té per objectiu promoure l’intercanvi de bones pràctiques i coneixement entre entitats del sector per tal d’estimular la transmissió de pimes a tota Europa, així com representar-ne els seus interessos a llarg termini.
  

Fundada l’any 2010, Transeo és una organització internacional sense ànim de lucre que connecta:
  

Empreses privades: M&A, plataformes de matchings, advocats, auditors, comptables, experts en fiscalitat, bancs i tots aquells intermediaris i agències dedicades a la transmissió d’empreses.
  

Institucions públiques: Cambres de Comerç, agències de desenvolupament econòmic, organitzacions de finançament públic, plataformes i programes públics de matching, etc.
 
 
 Acadèmics i investigadors: Universitats, escoles de negocis, centres d’investigació, etc.
  

Des del març de 2013, el Centre de Reempresa de Catalunya és membre de l’organització, sent l’únic membre de l’Estat espanyol. Des de novembre de 2014, forma part de la Junta Directiva de l’associació.

Més informació: www.transeo-association.eu